Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система

Continue reading “Янка Такева, СБУ: Българският учител има най-висок образователен ценз и много добре развита квалификационна система”

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес

Continue reading “Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес”