Д-р Георги Христов: Програмата и методиката предопределят резултатите на учениците в образователния процес

Continue reading “Д-р Георги Христов: Програмата и методиката предопределят резултатите на учениците в образователния процес”

Д-р Христов: Децата трябва да виждат добрите примери около себе си.

Continue reading “Д-р Христов: Децата трябва да виждат добрите примери около себе си.”

Д-р Христов: Успяхме да предложим продукт с висока добавена стойност

Continue reading “Д-р Христов: Успяхме да предложим продукт с висока добавена стойност”

Д-р Христов: Създайте любопитство за учене в учениците

Continue reading “Д-р Христов: Създайте любопитство за учене в учениците”

Д-р Христов: Неоправданият стрес за учениците – матурите

Continue reading “Д-р Христов: Неоправданият стрес за учениците – матурите”

Пътеводител на обучителя: Защо упражненията са ключови за постигане на високи резултати в обучителния процес?

 

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Защо упражненията са ключови за постигане на високи резултати в обучителния процес?”

Пътеводител на обучителя: Налагайте абсолютен, но деликатен контрол върху образователния процес

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Налагайте абсолютен, но деликатен контрол върху образователния процес”

Пътеводител на обучителя: Улеснявайте максимално много образователния процес

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Улеснявайте максимално много образователния процес”

Пътеводител на обучителя: Оставете учениците да се учат от собствените си грешки

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Оставете учениците да се учат от собствените си грешки”

Пътеводител на обучителя: Изграждайте устойчиви знания и умения в учениците си

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Изграждайте устойчиви знания и умения в учениците си”

Пътеводител на обучителя: Задавайте въпроси и решавайте заедно с учениците задачите

Continue reading “Пътеводител на обучителя: Задавайте въпроси и решавайте заедно с учениците задачите”